Valgejõe küla sünnitunnistus, 1290. aasta 20. september. Pärgament on hoiul Taani Riigiarhiivis.

Rigsarkivet (DK), Ny Kronologisk Række no. 96-c.

 

Ajaloolane Marika Mägi tõlkis algselt ladinakeelse dokumendi esikülje läbi taani keele: 

          Erik, jumala armust taanlaste ja vendide kuningas, kõigile, kes seda kirja näevad,
igavene tervitus Jumalas.
Teeme kõigile teatavaks, et me oma armastatud ema tahtel ja nõusolekul oleme selle
kirja ettenäitajatele, vagadele meestele abtile ja tsistertslaste ordu tagasihoidlikule
konvendile Gudvallas lubanud, kinnitanud ja määranud, et kõik nende valdused meie
Eestimaal ja Virumaal, mille meie eelkäijad kuningad neile heldelt on kinkinud või
mille mungad ise meie esivanemate loal Kuusalu, Kahala, Kalamäe, Aruküla,
Juminda, Kaele, Kalamäe, Uuri, *Culluas, Sigula, Muuksi, Vahastu, Konnu, Valgejõe,
Koiga ja Parispea külas on ostnud, mida nad praeguseks on ehitanud, koos kõigi
nende varaga, nii kinnisvara kui ka vallasvaraga, ja kõige nende juurde kuuluva,
nimelt põldude ja niitude, karjateede ja metsade, vete ja kalatammidega, viljeldud ja
viljelemata kohtadega, saavad igaveseks ajaks vabaks ja vabastatud kõigist
maksudest ja teenistustest , mis (muidu) on meie kuninglik õigus, siiski välja arvatud
need korrad, kui nende maavalduste elanikud peavad tegema sõjaväekohustust koos
teistega, kui ledung (maakaitsevägi) kokku kutsutakse, ja (siis) on nad kohustatud
tegema nagu kõik teised läänimehed teevad; me keelame rangelt, et keegi meie
foogtidest või keegi muu söandaks neid mingil moel takistada selles kirjas mainitud
eesmärgil, senikaua kui ta tahab vältida meie viha ja kuninglikku kättemaksu. Selle
asja tõestuseks laseme me oma pitsati riputada selle kirja alla. Antud Lundis, Issanda
aastal 1290, päev enne püha apostli ja evangelisti Matteuse päeva, meie
eespoolmainitud armsa ema juuresolekul, koos Mogens Skaaningi, Aage Jonseni,
Markvard Platori, Niels Haki, Kristian Pezi ja Skjelm Stigseni kui tunnistajatega.

 

 

Ajaloolane Piia Sandra Sandrak pidas ettekande Valgejõe küla esmamainimisest 730 aasta möödumisel 2020. aasta 20. septembril Mälutalu saalis.  

https://www.veinivilla.ee/media/veinivilla/product/Valgej%C3%B5e%20esmamainimine.pdf

 

Create Your Own Website With Webador